Erasmus+ / Euro učeň

Národní setkání Euroučňů 2024

Dne 15. a 16.3.2024 se naše žákyně Hana Horalíková a Tereza Macková ze třídy 2.N zúčastnily národního setkání euroučňů v Praze.

Česko-rakouské setkání v Brně

Děkujeme Jarku Mezírkovi, absolventovi naší školy, že nás reprezentoval na mezinárodním setkání V Brně.

Euro učeň David Kalvoster a Jaroslav Mezírka opět v Praze

David Kalvoster a Jaroslav Mezírka, studenti oboru Podnikání  sdíleli své zkušenosti s programem Erasmus+ 10. a 11. 2. 2023 v Praze.

 

Euro učeň Jaroslav Mezírka representoval ČR na LTA EuroApprentices v Praze

Jaroslav Mezírka, student oboru Podnikání naší školy dostal jedinečnou příležitost se zúčastnit mezinárodního setkání Euroučňů  od 20. - 23.9.2022 v Praze. Naše hlavní město se stalo po Německu, Rakousku a Maltě čtvrtou hostitelskou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.

 

Euro učeň Jakub Žídek representoval ČR na Maltě

Jakub Žídek, žák SOŠ J. Sousedíka Vsetín, měl to štěstí, že se dostal na základě nominace, do úzkého výběru 5 studentů ČR. Ve dnech 7. 5. – 11. 5. 2019 odcestoval na Maltu, kde se setkal s ostatními euro učni EU z Německa, Rakouska, Velké Británie, Španělska, Polska,  Finska a Itálie.

Naši euro-učni - Marián Šuta, Nikol Řeháková a jejich aktivity…

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentice Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů a mají chuť sdílet svou zkušenost ze zahraničí.

David Hrabovský a Ondřej Krajča jsou zařazeni do EuroApprentice Network

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vzniká za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentice Network, neboli Síť Euro-učňů.