Erasmus+ / Výzvy

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Rok výzvy: 2019

Projektem „S Erasmem+ k lepší perspektivě“, se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do evropského programu vzdělávání Erasmus+, pokračuje v mezinárodních mobilitách a naplňuje tak své vize Evropské internacionalizační strategie.

Rok výzvy: 2018

Rozvoj SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín vychází primárně z Evropské internacionalizační strategie, kterou má tato instituce zpracovánu pro rok 2016 – 2020. Průběžné získávání mezinárodní prestiže školy prostřednictvím mobilit Erasmus+ posiluje její postavení a řadí ji mezi významné střední odborné školy ve Zlínském kraji.

Rok výzvy: 2017

Budoucí rozvoj Střední školy Josefa Sousedíka Vsetín vychází především z evropské strategie internacionalizace na léta 2016 – 2020.

Rok výzvy: 2016

Projektem " S Erasmem+ za ECVETY", se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do aktivity KA1, evropského programu vzdělávání Erasmus+, pokračuje v mezinárodních mobilitách a vytyčuje si několik cílů. Projekt vychází z pedagogických dokumentů, je tvořen v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, se školními vzdělávacími programy, v návaznosti na profesní rozvoj kompetencí jednotlivých řemeslných oborů.

Rok výzvy: 2015

Projektem "Profesí za ECVETY po Evropě" se opět SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do evropského programu Erasmus+ a má několik hlavních cílů.