Erasmus+ / Profesní rozvoj pracovníků

Kopie Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2023

 

Program Erasmus+, projekt Za poznáním s Erasmem II. - Exploring with Erasmus II., čp. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 umožnil vycestovat našim pedagogům na jazykový kurz, který se uskutečnil v průběhu školních prázdnin.

 

Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2022

 Za poznáním s Erasmem  - v rámci projektu Erasmus+, V 2022 rozvíjeli své odborné kompetence čtyři pedagogové SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín v Portugalsku

Profesní rozvoj pracovníků – Výzva 2020

V rámci projektu Stážistou s Erasmem,  rozvíjeli své odborné kompetence v Německu a Potugalsku  odborní učitelé SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, včetně jejich ředitele školy.