Profesní rozvoj pracovníků – Výzva 2020

Rok výzvy: 2020
Název projektu: Stážistou s Erasmem, čp. 2020-1-CZ01-KA116-077782

Souhrnná informace o projektu:

V rámci projektu Stážistou s Erasmem,  rozvíjeli své odborné kompetence v Německu a Potugalsku  odborní učitelé SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, včetně jejich ředitele školy.

Stáž v Německu v roce 2021

Karel Šopa - 25. 7. – 2. 8. 2021 Stanovení technického stavu vozidel pomocí diagnostických prostředků, odborná stáž v F+U Sachsen, exkurse do VW skleněné manufaktury v Drážďanech

Milan Kratochvíl – 4. 8. – 12. 8. 2021 - získání mezinárodního řidičského oprávnění Dekra certifikace – Obsluha vysokozdvižného vozíku, převážení nákladů v podobě palet a klecových boxů, správné a bezpečné uskladnění nákladů, City Fahrschule Thomas Hanske, Chemnitz, exkurse do VW skleněné manufaktury v Drážďanech, Horch muzea v Zwikau

 

Stáž v Portugalsku v roce 2021

Ing. Marek Bednařík 20. 9. – 4. 10. 2021 – odborná praxe v Casa das Jantes, Seznámení s technologií čištění disků od starých nátěrů a nečistot, specifiky svařování slitin hliníku a ukázky svařování trhlin a navařování chybějících částí poškozených disků metodou TIG, práškového barvení na principu elektrostatického náboje ve speciálních komorách, logistika a expedice renovovaných disků.

Mgr. Marek Wandrol (ředitel školy) – 2. 10. – 4.10. 2021 – stínování managementu organizace,  seznámení se s příklady dobré praxe v Braga Mob, APLICAPROPOSTA LDA

Stáž v Německu v roce 2022

Zdeněk Vlček – 26. 6. – 12. 7. 2022, Stanovení technického stavu vozidel pomocí diagnostických prostředků, Převážení nákladů v podobě palet a klecových boxů, správné a bezpečné uskladnění nákladů, exkurse do VW skleněné manufaktury v Drážďanech, Horch muzea v Zwikau

Bc. Jaroslava Londová – 26. 6. – 3. 7. 2022, Trendy a technologie Saské gastronomie, se specializací na cukrářskou výrobu, odborná stáž v F+U Sachsen, exkurse do manufaktury Míšeňského porcelánu, návštěva Auerbachs Keller Lipsko s poznáním klasické saské gastronomie

Monika Vašutová - 26. 6. – 3. 7. 2022, Trendy a technologie Saské gastronomie, se specializací na cukrářskou výrobu, odborná stáž v F+U Sachsen, exkurse do manufaktury Míšeňského porcelánu,

Mgr. Jana Kotrlová - 4. 7. – 11. 7. 2022, Trendy a technologie Saské gastronomie, se specializací na cukrářskou výrobu odborná stáž v F+U Sachsen, exkurse do manufaktury Míšeňského porcelánu

Blanka Horská – 4. 7. – 11. 7. 2022, Trendy a technologie Saské gastronomie, se specializací na cukrářskou výrobu, odborná stáž v F+U Sachsen, exkurse do manufaktury Míšeňského porcelánu

Karel Šopa  - 26. 6. – 1. 7. 2022,  odborná  stáž v autoservisu ATU Chemnitz – Altchemnitz, Identifikace závady vozidla a jejich jednotlivých agregátů a prvků

Milan Kratochvíl - 26. 6. – 1. 7. 2022,  odborná  stáž v autoservisu ATU Chemnitz – Altchemnitz, Identifikace závady vozidla a jejich jednotlivých agregátů a prvků

 

Citace (ukázky) ze závěrů monitorovacích zpráv účastníků:

Ing. Marek Bednařík (stáž v Portugalsku)

Ve firmě jsme se mohli na poměrně malém prostoru seznámit s mnoha pracovními operacemi a některé si i prakticky vyzkoušet. Od klasických (konvenčních) technologických postupů (soustružení, broušení, leštění, svařování….) až po moderní technologie (práškové lakování, CNC obrábění, tvorba programů, dokumentace…). V rámci svého úvazku učím v teoretické přípravě studentů tuto problematiku v předmětech zpracování materiálů, strojírenská technologie, opravárenská technologie, technická dokumentace a strojnictví. Je pro mě tedy velmi důležité držet krok s reálnou strojírenskou praxí a zažít výše uvedené činnosti v „živé“ konkrétní firmě interaktivně a v reálném čase, včetně logistiky, odpadového hospodářství a pracovně právních vztahů zaměstnanec-zaměstnavatel v jiné zemi. Za velmi přínosné považuji také zdokonalení se v komunikaci v anglickém jazyce a nutnost kooperace se svými studenty a tím posílení vazby učitel-žák.

..... Absolvováním pracovní stáže  ve firmě Casa de Jantes došlo k naplnění všech  výše uvedených cílů, týkajících se  odbornosti, kterou na škole vyučuji. Ze strany přijímací organizace byla stáž dobře připravena a zajištěna, nejen co se týká pracoviště, ale i  ubytování a stravování v malém, klidném a čistém hotelu (HI Braga – Pousada de Juventude) v centru historického města Braga.  Stáž probíhala v pracovní, ale velmi přátelské atmosféře, která byla dána nejen portugalskou mentalitou, ale také zájmem a komunikativností majitelů firmy a menší formálností řízení rodinného podniku.

Nedílnou součástí stáže bylo také poznávání kulturního a přírodního dědictví Portugalska. Díky přijímací organizaci jsme mohli navštívit města jako Lisabon, Fátima, Porto, Viana do Castelo…, kde na nás dýchala všudypřítomná historie z dob zámořských objevů a „portugalské katolictví“ ztělesněného v impozantních goticko-manuelistických chrámech. Mohli jsme  ochutnat místní kulinářské speciality jako např. velmi oblíbenou tresku Bacalhau nebo plněné krémové košíčky Pastéis de nat, vidět rozmanitost přírody od přímořských oblastí přes centrální lesnaté a hornaté oblasti až po zemědělskou krajinu s vévodícími vinicemi.

Tuto stáž bych doporučoval i ostatním kolegům, nejen z naší školy, jako příklad dobré praxe.

Karel Šopa, stáž Německo

....Projektu Erasmus+ jsem se zúčastnil podruhé a velmi kladně hodnotím jeho strukturu, kdy projekt není zaměřen jen na zvýšení kvalifikace, možnost získání certifikátu,   získání nových pracovních zkušeností,  znalostí a dovedností, propojení teoretické a praktické činnosti, osvojení si nových postupů, zavádění nových inovativních forem do vlastní výuky (skupinové učení, problémová výuka..), předávání zkušeností svým kolegům, seznámení se s novými technologiemi, zdokonalování se v cizím jazyce,  ale také na seznámení se se sociokulturním prostředím dané země. Za sebe mohu konstatovat, že všechny výše uvedené cíle a kompetence projekt naplnil. Za velký přínos také považuji navázání partnerství a posílení soudržnosti mezi všemi  účastníky stáže.

Získané kompetence proškolených učitelů jsou průběžně zapracovány do jejich odborné pedagogické praxe a využity při modernizaci metod výuky odborných předmětů v teorii a praxi.

Cílem těchto stáží stáže bylo, aby tito pracovníci školy poznávali vzdělávací procesy v zemi EU, seznámili se s ukázkovou odbornou výukou a s příklady dobré praxe ve středním vzdělávání. 

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektu Erasmus+

zpět na výpis článků

Související články

Kopie Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2023

Kopie Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2023

 

Program Erasmus+, projekt Za poznáním s Erasmem II. - Exploring with Erasmus II., čp. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 umožnil vycestovat našim pedagogům na jazykový kurz, který se uskutečnil v průběhu školních prázdnin.

 

Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2022

Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2022

 Za poznáním s Erasmem  - v rámci projektu Erasmus+, V 2022 rozvíjeli své odborné kompetence čtyři pedagogové SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín v Portugalsku