Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2022

Rok výzvy: 2022
Název projektu: Za poznáním s Erasmem, čp.2022-1-CZ01-KA121-VET-000055762

Souhrnná informace o projektu:

 Za poznáním s Erasmem  - v rámci projektu Erasmus+, V 2022 rozvíjeli své odborné kompetence čtyři pedagogové SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín v Portugalsku

 

 

Stáž pedagogů v Portugalsku 2023

Jan Kratina -  23.8.2023 - 6.9.2023,  Augusto Fernando Alves Fernandes, stínování pracovníků -  Konstrukce nábytku

Ing. Radek Štekl - 23.8. 2023 - 6.9.2023, TechBase Braga, stínování  pracovníků - Instalace hardwarových a softwarových systémů

Mgr. Alena Sochorová - 5.9.2023 - 6.9.2023, stínování pracovníků, porovnávání postupů - Kariérové a výchovné poradenství střední školy

PaedDr. Bronislava Kudelová - 5.9.2023 - 6.9.2023, stínování pracovníků a porovnávání postupů - Kariérové a výchovné poradenství střední školy

 

Citace (ukázky) ze závěrů monitorovacích zpráv účastníků: 

PaedDr. Bronislava Kudelová

"Během stáže jsem měla možnost monitorovat postupy kariérového a výchovného poradenství v určeném školském zařízení a porovnat je s postupy řešení v naší škole. Rozdíly a odlišnosti práce, způsoby, metody  a postupy řešení práce s problémovými žáky, které jsou v naší pedagogické praxi zcela běžné, jsem konzultovala s tamním vedením školy a školní psycholožkou. Ve většině konkrétních příkladů práce s problémovými žáky panovala shoda v postupech a metodách řešení. Zajímala mě také práce se žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich začlenění do třídního kolektivu.

Portugalsko má dlouholetou praxi s integrací žáků jiných kultur, jejich zkušenosti jsou pro nás velmi inspirativní, užitečné a využitelné i v mé praxi."

 

 Jan Kratina

"Celkový přínos stáže -  mám nové poznatky při obrábění jiných cizokrajných dřevin a dřevovláknitých desek, poznal jsem jiné postupy při výrobě, montáži a kompletaci bytového a kancelářského nábytku...... tyto nové zkušenosti předám svým žákům v oboru truhlář..."

 

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektu Erasmus+

zpět na výpis článků

Související články

Kopie Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2023

Kopie Profesní rozvoj pracovníků -Výzva 2023

 

Program Erasmus+, projekt Za poznáním s Erasmem II. - Exploring with Erasmus II., čp. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 umožnil vycestovat našim pedagogům na jazykový kurz, který se uskutečnil v průběhu školních prázdnin.

 

Profesní rozvoj pracovníků – Výzva 2020

Profesní rozvoj pracovníků – Výzva 2020

V rámci projektu Stážistou s Erasmem,  rozvíjeli své odborné kompetence v Německu a Potugalsku  odborní učitelé SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, včetně jejich ředitele školy.