Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022
Registrační číslo: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000055762
Název projektu: Za poznáním s Erasmem
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/06/2022
Dokončení: 31/08/2023
Délka projektu (v měsících): 15
Přidělený grant: 73 508,00 €

Souhrnná informace o projektu:

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

V souvislosti s Výzvou pro rok 2022 Erasmus+ se odborných stáží zúčastní 20 žáků různých profesí (Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Kuchař číšník, Cukrář a Podnikatel). Dlouhodobou zahraniční mobilitu v programu Erasmus Pro budou absolvovat 2 absolventi školy. V rámci profesního rozvoje pracovníků vycestují 3 učitelé z teorie a praxe.

Zahraniční praxe jsou zajištěny na pracovištích a ve firmách, které jsou moderně vybaveny a budou realizovány v těchto zemích:

  1. Německo – F+U Sachsen Chemnitz

První běh mobility je plánován na červen, červenec 2022. Stáž budou absolvovat žáci oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů. Tito žáci budou pracovat v dílnách, naučí se seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení, zjišťovat technický stav vozidel, seznámí se s funkcí týkající se měření emisních hodnot.

  1. Portugalsko – APLICAPROPOSTA LDA, Braga

Druhý běh bude realizován v červnu, červenci roku 2023, kdy stážisté studijního oboru Podnikatel budou pracovat ve vybraných portugalských organizacích a zaměří se na podnikatelské prostředí a management úspěšných firem.  Podnikatelé se budou věnovat velmi aktuálnímu globálnímu tématu podnikové ekologie, zaměří se na zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu, na zpracování plánů, koncepcí a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí. Další skupina stážistů bude pracovat v gastronomických provozech a naučí se vyrábět portugalské moučníky a pokrmy.

.

Všichni stážisté v jednotlivých zemích budou absolvovat i tematické odborné exkurse, které přispějí k jejich odbornému rozvoji. Praxe budou probíhat pod vedením zkušených německých a portugalských odborníků a po splnění ECVET obdrží stážisté certifikáty od přijímací organizace. 

Škola se prostřednictvím Evropské internacionalizační strategie zavázala spoluúčasti, kdy z reservního fondu tvořeného z darů přispívá na mobilitu každého stážisty 1000 Kč, na úhradu jeho reprezentativního pracovního oděvu, jež je opatřen nášivkami vlajek ČR, EU a vlajkami země našich partnerů.

Individuální oborovou stáž V Německu a Portugalsku, v rámci aktivity A2 (Profesní rozvoj odborných učitelů) zaměřenou na poznávání vzdělávací procesů ve středním vzdělávání budou absolvovat 3 zaměstnanci školy.

Dlouhodobou tříměsíční stáž v německém Chemnitz, určenou pro absolventy školy v rámci aktivity Erasmus Pro vykonají 2 absolventi školy.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Rok výzvy: 2019

Rok výzvy: 2019

Projektem „S Erasmem+ k lepší perspektivě“, se SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do evropského programu vzdělávání Erasmus+, pokračuje v mezinárodních mobilitách a naplňuje tak své vize Evropské internacionalizační strategie.