Rok výzvy: 2015

Rok výzvy: 2015
Registrační číslo: 2015-1-CZ01-KA102-012932
Název projektu: Profesí za ECVETY po Evropě
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/06/2015
Dokončení: 31/05/2016
Délka projektu (v měsících): 12
Přidělený grant: 67 118 €

Souhrnná informace o projektu:

Projektem "Profesí za ECVETY po Evropě" se opět SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zapojuje do evropského programu Erasmus+ a má několik hlavních cílů.

Projekt mobility je pokračováním našich mezinárodních aktivit a plánuje spolupráci se dvěma zahraničními partnery, přičemž jeden je stávající, již léty ověřený německý partner F+U Sachsen gGmbH a nově do našich mobilit vstupuje pečlivě zvolený partner Tellus Group z Anglie. Do německého Chemnitz vycestuje 14 studentů oboru Autotronik, 3 učni oboru Cukrář a 3 studenti oboru Podnikání (s výučním listem Cukrář). Stáž v Německu je plánována na jeden běh, přičemž se stážisté naučí novým postupům, kompetencím a zkušenostem. Autotronici se naučí seřizovat agregáty pomocí obsluhy diagnostických zařízení. Přidanou hodnotou stáže Autotroniků bude absolvování kurzu vysokozdvižných vozíků, který vychází ze Zákoníku práce v § 134b, ČSN 26 88 05- Obsluha vysokozdvižných vozíků. Cukráři se naučí novému technologickému zpracování saských cukrářských výrobků, budou kombinovat rozličné druhy materiálů, těst a náplní. Podnikatelé (Cukráři) se zaměří na to, jak se moderní technologie snoubí s tradičními postupy, načerpají náměty pro jejich budoucí podnikání, marketingové strategie soukromého sektoru cukráren, tak aby obstály v nelehké konkurenci cukráren v našem regionu. Do anglického Plymouth v jednom běhu vycestuje 12 studentům oboru Instalatér. Tito stážisté se zaměří na postupy při pokládce podlahového vytápění, od návrhu po připojení, naučí se používat lisované spoje na různých materiálech, seznámí se s osazováním podomítkových modulů baterií, včetně jejich zapojení. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín již uzavřela s oběma zahraničními zeměmi Memorandum porozumění, uznali se vzájemně jako partneři, dohodly se na společných kritériích a postupech pro zajištění kvality, hodnocení a uznávání výsledků učení ECVET získaných během studijního pobytu v zahraničí.

Stážisté jmenovaných řemesel budou žáci druhých, třetích a u maturitního oboru i čtvrtých ročníků. Hlavním cílem projektu je prevence nezaměstnanosti, zvýšení uplatnění se na evropském trhu práce díky ECVET a podpoření motivace žáků ke studiu řemeslných oborů. Operativním cílem žadatele je udržet zájem o řemeslo, zviditelnit a zatraktivnit rukodělné obory.

Naši stážisté budou respektovat a dodržovat bezpečnost práce, seznámí se s organizací práce německých a anglických odborníků, uplatní odbornou terminologií, zdokonalí se v jazykových dovednostech odborných i komunikačních, budou vedeni k aktivnímu přístupu, flexibilitě a kooperaci.

Projekt vychází z pedagogických dokumentů, je tvořen v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, se školními vzdělávacími programy a v návaznosti na profesní rozvoj kompetencí jednotlivých účastníků daných oborů. Akceptuje profil absolventa a přihlíží k jeho dosaženým kompetencím prostřednictvím ECVET. Odborné zahraniční stáže jsou uznávány jako součást hodnocení odborného výcviku. Pohled na stážisty německými a anglickými odbornými pedagogy bude zohledněn v daném klasifikačním období školního roku. Vyjádření zpracují rovněž doprovodné osoby, které budou na místě zahraniční stáže.

Evropskou přidanou hodnotou je získání osvědčení Europassu – mobility, kde budou začleněny prvky ECVET, které přispějí k přenosu uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu pracovní stáže. Očekáváme, že toto osvědčení napomůže k lepšímu uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropské unie. Stážisté získají rovněž Osvědčení o absolvování odborné zahraniční stáže - certifikát zahraničního partnera F+U Sachsen gGmbH a Tellus Group.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.