Rok výzvy: 2017

Rok výzvy: 2017
Registrační číslo: 2017-1-CZ01-KA116-034444
Název projektu: Praxí s Erasmem+ za kvalitou
Předkladatel: Střední odborná škola Josefa Sousedika Vsetin
Zahájení: 01/06/2017
Dokončení: 31/05/2018
Délka projektu (v měsících): 12
Přidělený grant: 75 748 €

Souhrnná informace o projektu:

Budoucí rozvoj Střední školy Josefa Sousedíka Vsetín vychází především z evropské strategie internacionalizace na léta 2016 – 2020.

Své cíle škola průběžně naplňuje prostřednictvím akčního plánu na každé období. Strategie je zaměřena na tři hlavní priority:

  1. mobilita žáků a pedagogických pracovníků,
  2. modernizace vzdělávacích programů a metod výuky,
  3. rozvoj strategického partnerství a mezinárodní spolupráce.

Neustálé zvyšování mezinárodní prestiže školy prostřednictvím mobility Erasmus+ posiluje její pozici a řadí ji mezi významné střední odborné školy ve Zlínském kraji.

Proces realizace plánu zahraničních stáží žáků plně odpovídá cílům budoucího rozvoje školy. Sleduje se skladba povolání a počet stážistů. Zahraniční stáže projektu Praxí s Erasmem+ za kvalitou budou realizovány pro 32 studentů z 5 různých profesí a budou probíhat ve dvou etapách v Chemnitz v Německu a Plymouth v Anglii. Memorandum mezi Střední školou Josefa Sousedíka a F+U Sachsen gGmbH a Tellus Group zaručí zajištění kvalitních stáží splňujících požadavky ECVET, Europass – mobilita a další certifikáty. Studenti získají jedinečnou příležitost získat ECVET během stáže v rámci jednotlivých aktivit, pod vedením zkušených německých a anglických odborníků. Odborná praxe bude zajištěna na pracovištích a ve firmách, které jsou moderně vybaveny. Rozvoj mobilitních aktivit žáků školy přispívá k prohlubování jejich dovedností a zkušeností potřebných k tomu, aby uspěli v mezinárodní konkurenci a ať už by se rozhodli studovat či pracovat v České republice nebo v zahraničí.

1.etapa (podzim 2017) – v Německu bude působit 20 školitelů z oborů Autotronik, Kuchař, Číšník a Cukrář. Autotronics dokončí německou autoškolu Fahrschule Thomas Hanske. Studenti absolvují teoretický a praktický výcvik řidičů vysokozdvižných vozíků pod vedením instruktora. Úspěšným absolvováním kurzu získají mezinárodní řidičský průkaz – obsluha vysokozdvižných vozíků dle ČSN 26 88 05 zákoníku práce v § 134b. V další části stáží budou pracovat v dílnách, naučí se seřizovat agregáty obsluhou diagnostického zařízení, kontrolovat technický stav vozidel. Naučí se měřit emisní hodnoty. Kuchaři, číšníci a cukráři budou pracovat v saských restauracích a cukrárnách, naučí se připravovat typická německá jídla a zákusky, najdou nové technologické postupy, budou komunikovat s odborníky v těchto oborech. Před odjezdem do Německa všichni studenti absolvovali jazykovou přípravu prostřednictvím online jazykové podpory.

2. etapa (jaro 2018) - do Anglie odjede 12 praktikantů z oborů Strojník a Instalatér. Obráběči kovů se zaměří na zpracovatelskou část různých druhů materiálů, budou pracovat na obráběcích strojích, naučí se nastavovat řezné podmínky na sondovacích soustruzích, frézkách, vrtačkách s použitím měřicích přístrojů. Instalatéři se naučí pokládat podlahové vytápění, zaměří se na napojení zdroje tepla s použitím lisovaných spojů a spojování pájením. Seznámí se s nakládáním a připojováním speciálních vodovodních armatur. Z důvodu účasti nezletilých žáků je škola povinna provádět soustavný řádný dozor, bude nutná přítomnost doprovázejících osob. Žáci budou pracovat na různých pracovištích, v továrnách a ve stravovacích zařízeních. S výjimkou absolventského studia Autotronic jsou všechny ostatní profese výuční. Tito studenti bývají méně flexibilní a málo jazykově vybavení, často také ze slabého sociálního prostředí. Dále je zohledněna velikost pracovních skupin, různorodost jednotlivých oborů pro výkon stáží. Doprovázející osoby zajistí další dohled potřebnou jazykovou pomoc, budou výchovně působit na žáky, telefonicky komunikovat se zákonnými zástupci nezletilých.
Škola přispěje na mobilitu prostřednictvím nadačního fondu a podpoří každého stážistu částkou 1000 Kč na pokrytí reprezentativního pracovního oděvu, který bude opatřen nášivkami vlajek ČR, EU a vlajek zemí. našich partnerů.

Škola strategicky plánovala pracovní cesty odborných učitelů v dalších letech, situace byla přehodnocena a vede tak ke změně rozsahu jejich možností. Praxe ukazuje, že rozvoj kompetencí odborných učitelů je stále potřeba zvyšovat. Dva učitelé z oborů gastronomie a automobily se zúčastní individuální oborové praxe v německém provozu. Dvěma stážistům bude umožněno pozorovat německé kolegy, prozkoumat vzdělávací procesy v zemích EU, podpořit seznámení s ukázkovými lekcemi a příklady dobré praxe v sekundárním vzdělávání. Získaná kompetence proškolených učitelů bude následně využita při inovaci školních vzdělávacích programů v odborných předmětech, což rovněž přispěje k modernizaci obsahu vzdělávání a metod výuky odborných předmětů.

Mgr. Františka Vyškovská
Koordinátorka projektů Erasmus+

zpět na výpis článků

Soubory ke stažení:

Související články

Rok výzvy: 2023

Rok výzvy: 2023

Projektem „Za poznáním s Erasmem II.“, 2023-1-CZ01-KA121-VET-000115358 , škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1  i nadále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2022

Rok výzvy: 2022

Projektem „Za poznáním s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 dále pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách.

Rok výzvy: 2020

Rok výzvy: 2020

Projektem „Stážistou s Erasmem“, škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, jež je držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Erasmus+ KA1 pokračuje ve svých mezinárodních mobilitách. Organizace pracuje systematicky a usiluje stále o rozvíjení mezinárodní spolupráce.